ANGELIKALEIDOSCOPE
Apr 1,2014 - 0 notes

2 months na
1. Walang rice, sweets, blahblah
2. Walang bubuksan na kahit anong social networking site
3. Walang phone
4. Magbabasa lang libro at magaaral ng Nihongo
5. Work out
6. Babaguhin yung negative na ugali ng padahan dahan

P.S. Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. 😍☺☺


Apr 1,2014 - 0 notes

Apr 1,2014 - 0 notes

Mag 2am na gising na gising padin diwa mo at ndi ka makatulog. 😔😞😒😫😢😢


Apr 1,2014 - 8,951 notes
Apr 1,2014 - 3,368 notes
Apr 1,2014 - 0 notes

Bye. I’ll be back soon. :)


Apr 1,2014 - 0 notes

😊❤❤ (at Tokyo, Tokyo - SM Annex)


Apr 1,2014 - 0 notes

おい首位ですが! ❤❤☺😝😝 (at Tokyo Tokyo, SM Annex)


Mar 31,2014 - 0 notes

Toasted Siopai from Sir Tony ✌❤🎈💃💃 (at Rm. 311)


Mar 31,2014 - 0 notes

Art App!!!👌🎈🎈🎈